Loading...
Instagram Futbalnet

Určenie súpisného a orientačného čísla

Obec určuje súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce, ktorá je stavbou podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na základe žiadosti stavebníka.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

ZÁKON 125 zo 14. mája 2015
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: www.slov-lex.sk
VYHLÁŠKA 31 z 30. januára 2003
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.slov-lex.sk

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧