Loading...
Instagram Futbalnet

Zrušenie trvalého pobytu občana

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni (Obecný úrad) návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí nemajú k budove žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá platný občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧