Loading...
Instagram Google Sme Futbalnet

Materská škola Kraľovany

štvrtok, 4 máj 2017

Riaditeľka Materskej školy v Kraľovanoch v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že sa uskutoční

Zápis detí do materskej školy na školský rok  2017/2018 
   v dňoch 02. 05. – 19. 05. 2017  od 9.00 – 15.00 hod.

Žiadosť

Pozvánka do Banskej Štiavnice

pondelok, 1 máj 2017

Zápis detí do MŠ

utorok, 3 máj 2016

Zápis

Žiadosť o prijatie

 

Obec Kraľovany získala finančné prostriedky na zateplenie MŠ a výmenu systému vykurovania

streda, 2 marec 2016

Obec Kraľovany sa úspešne uchádzala o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci činnosti L2 ( zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania) .

Enviromentálny fond vyčlenil pre rok 2016 v rámci činnosti 15 milónov eur a naša obec  z tohto balíka dostala finančnú dotáciu vo výške 86.969 eur. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené nielen na zateplenie, ale aj výmenu systému vykurovania Materskej školy v Kraľovanoch .

Súčasťou predloženého projektu bolo aj predloženie tepelnotechnického  posudku. Hlavným prínosom tohto projektu bude zníženie tepelných strát a taktiež zníženie nákladov na vykurovanie .

V závere treba poukázať na fakt, že stav detí v našej MŠ má rastúci trend čo potvrdzuje aj potrebu jej modernizovania a  zefektívňovania.

  

Odovzdávanie hasičského vozidla IVECO a protipovodňového vozíka podpredsedom vlády a ministrom vnútra p. Róbertom Kaliňákom

nedeľa, 21 február 2016

Podpredseda vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák dňa 13. februára 2016 odovzdával členom dobrovoľného hasičského zboru v Kraľovanoch hasičské auto IVECO a protipovodňový vozík. Ďalšími čestnými hosťami ktorí sa zúčastnili aktu odovzdávania hasičskej techniky boli aj poslanec NE SR a predseda ŽSK p. Juraj Blanár, prezident Hasičského a záchranárskeho zboru SR p. Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline p. Jaroslav Kapusniak a další čestní hostia .

Hasičskou technikou, ktorú pomáha obciam dopĺňať podpredseda vlády SR a minister vnútra SR, prispeje tak k zlepšeniu účinnosti dobrovoľných hasičských zborov pri vykonávaní zásahov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zmysle neskorších predpisov. Kľúče od auta odovzdal minister vnútra do rúk veliteľa DHZ. Splnilo sa tak ich veľké želanie a nové auto sa stalo povzbudením do ďalšej činnosti dobrovoľných hasičov.

Odovzdávanie bolo spestrené príhovorom ministra vnútra, starostu obce a ostatných pozvaných hostí, slávnostným podaním hlásenia veliteľa. Súčasťou bolo slávnostné pokrstenie šampusom či modlitba za ochranu obce pred ničivými vplyvmi živlov a ochranu hasičov pri výkone ich práce a následné malé pohostenie.

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧