Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej sprá...

Čítaj viac

Obec Kraľovany ako zriaďovateľ Materskej školy, vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy

Výberové konanie učiteľka MŠ Súhlas so spracovaným osobných údajov uchádzači...

Čítaj viac

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 06/2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 06/2019...

Čítaj viac

OZNAM – Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, že v termíne od: 08.08.2019 07:30 do: 08.08.2019 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 08.08.2019 07:30 d...

Čítaj viac

Separovaný zber

...

Čítaj viac

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧