Loading...
Instagram Google Sme Futbalnet

Profil obstarávateľa

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejný obstarávateľ: Obec Kraľovany Sídlo: Kraľovany 186,02751

IČO: 314 561

DIČ: 2020561686

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: 20522-322/0200

Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Had – starosta obce

e-mail: obec.kralovany@gmail.com

Telefón:  0911 653 141

Fax: 043 5898 129

 

Obec Kraľovany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov  upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧