Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Zmluvu o odbere jedlých olejov a tukov s firmou COR Waste, s.r.o.

Zmluva - OFZ, a.s. pelety zima 2019/2020

Zmluva - Prima banka Slovensko, a.s. - Grantový účet: dotácie rôzne

Zmluva - Prima banka Slovensko, a.s. - Grantový účet: hasičská zbrojnica

TOPSET Solutions s.r.o. - ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej službe pre Obec Kraľovany 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2019 uzavretá podľa §268 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dodatok č.8 - k zmluve o dielo na zhotovenie diela Kanalizácia a ČOV Kraľovany - 2. etapa

TOPSET Solutions s.r.o. - ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNA

Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí - Zmluva o výpožičke kompostéra - obec

Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí - Zmluva o výpožičke kompostéra - občania

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

EKOTEC, spol. s r.o. - revízia multifunkčného a detského ihriska

TOPSET Solutions s.r.o. - ZMLUVA O AKTUALIZÁCII DÁT KATASTRA

Dodatok č.7

Zmluva o verejných vodovodoch a verejneých kanalizáciach č. 4822018

Zmluva spracovanie osobných údajov

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018

Zmluva - Environmentálny fond č. 12836408U01

Zmluva č. ZO/2018A10320-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧