Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

piatok, 17 máj 2019

Návrh záverečného účtu obce Kraľovany za rok 2018

Obec Kraľovany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019

utorok, 30 apríl 2019

Obec Kraľovany v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy,
v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019

Výberové konanie riaditeľ MŠ

Výberové konanie riaditeľ MŠ – Súhlas so spracovaným osobných údajov

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s.

pondelok, 29 apríl 2019

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s.

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 04/2019

sobota, 30 marec 2019

POZVÁNKA Podľa §-u 12 odst.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kraľovany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

sobota, 30 marec 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Emailová adresa dňa doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Vyžrebované čísla kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách 

1 SMER – sociálna demokracia (PDF, 100 kB)
2 Kresťanská demokracia – Život a prosperita (PDF, 102 kB)
3 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (PDF, 103 kB)
4 KOREKTÚRA – Andrej Hryc (PDF, 45 kB)
5 Slovenská národná strana (PDF, 101 kB)
6 SME RODINA – Boris Kollár (PDF, 102 kB)
7 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) (PDF, 104 kB)
8 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (PDF, 51 kB)
9 Strana práce (PDF, 99 kB)
10 Strana tolerancie a spolunažívania (PDF, 98 kB)
11 HLAS ĽUDU (PDF, 103 kB)
12 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (PDF, 102 kB)
13 DOPRAVA (PDF, 102 kB)
14 Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 103 kB)
15 Strana zelených Slovenska (PDF, 94 kB)
16 MOST – HÍD (PDF, 103 kB)
17 PRIAMA DEMOKRACIA (PDF, 88 kB)
18 Strana rómskej koalície – SRK (PDF, 45 kB)
19 SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (PDF, 49 kB)
20 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov (PDF, 103 kB)
21 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (PDF, 93 kB)
22 DOMA DOBRE (PDF, 102 kB)
23 Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce (PDF, 103 kB)
24 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (PDF, 102 kB)
25 Sloboda a Solidarita (PDF, 102 kB)
26 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (PDF, 102 kB)
27 NAJ – Nezávislosť a Jednota (PDF, 104 kB)
28 Kresťanská únia (PDF, 52 kB)
29 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia (PDF, 103 kB)
30 Demokratická strana (PDF, 102 kB)
31 NÁRODNÁ KOALÍCIA (PDF, 103 kB)

 

zdroj: https://www.minv.sk/?ep-klkandidati

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧