Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Podpora rodinných domov – zatepľovanie 2019

piatok, 10 máj 2019

 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z5/2019 sa predpokladá v druhej polovici mája 2019.
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.

Informácia bola zverejnená na stránke:
www.zatepluj.sk

OZNAM - Mliečny expres 01. a 08. máj 2019

utorok, 30 apríl 2019

Vážení spoluobčania, firma LIRIO, s.r.o. (Mliečny expres) Vám oznamujeme, vzhľadom na sviatky v dňoch 1.5.2019 a 8.5.2019 sa naša spoločnosť rozhodla, že predaj v Vašej obci uskutoční jedenkrát v neštandardnom termíne, a to vo štvrtok 02.05.2019 v nezmenených časoch predaja. Najbližší predaj bude potom už štandardne, v stredu 15.05.2019.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

pondelok, 29 apríl 2019

MATERSKÁ ŠKOLA KRAĽOVANY

Riaditeľka Materskej školy v Kraľovanoch v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok  2019/2020 v dňoch 02. 05. – 15. 05. 2019  od 9.00 – 15.00 hod.

Žiadosť o prijatie

Súhlas so spracovaním osobných údajov materská škola deti a zákonny zástupcovia

Podmienky zápisu:

  • do materskej školy sa prijímajú deti vo veku 3 – 6 rokov na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  pre deti a dorast,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku alebo deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

OZNAM - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, že v termíne 15.05.2019 od 08:30 do 13:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

utorok, 16 apríl 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 15.05.2019 08:30 do: 15.05.2019 13:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.

Vyrozumenie – dispečing prevádzkovateľa SSD 15.05.2019

OZNAM - Ponuka na výkup papiera, piatok, 22.3.2019 18:00-18:20

streda, 20 marec 2019

Ponuka na výkup papiera

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧