Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Obec Kraľovany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019

Obec Kraľovany v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy,
v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019

Výberové konanie riaditeľ MŠ

Výberové konanie riaditeľ MŠ – Súhlas so spracovaným osobných údajov

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧