Loading...
Instagram Futbalnet Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany

Stručná história a súčasnosť evanjelickej cirkvi

Za Thurzovcov sa stali Kraľovany evanjelickou obcou a do výstavby železnice všetci obyvatelia boli evanjelického vierovyznania. V ťažkých časoch protireformácie od roku 1686 patrili Kraľovany do matkocirkvi v Istebnom. V roku 1912 biskup Geduly doporučil v Kraľovanoch pristaviť i modlitebnicu. Veľká vzdialenosť do Istebného mala vplyv aj na snahy o odtrhnutie od tejto farnosti. Spolu s Párničanmi 23.9.1913 opustili konvent, na ktorom sa malo rozhodnúť o výstavbe fary v Istebnom. V tomto roku si obyvatelia Kraľovian dokončili kostolík (na mieste starej školy), ktorý posvätil konsenior Ján Hroboň. Kostolík bol postavený z kvádrov vyrobených firmou Koubelka. Najskôr bol pokrytý škridlou a v roku 1929 plechom. Snahy o odtrhnutie od farnosti v Istebnom sa podarilo realizovať až na konvente 19.9.1921. Odvtedy existoval samostatný cirkevný zbor v Párnici s fíliou v Kraľovanoch.

V súčasnosti má cirkevný zbor v Kraľovanoch 272 členov (k 1. 10. 2022). Tvoria ho obce: Kraľovany, Rojkov, Stankovany, Švošov, Ľubochňa a Hubová. Služby Božie sa konajú každú v nedeľu o 8.30 hod. v chráme Božom v Kraľovanoch a v Ľubochni vždy párnu nedeľu na 3. poschodí Obecného úradu o 8.30 hod.  
Viac o histórii a súčasnosti evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch tu: www.obeckralovany.sk/obec/historia-evanjelickej-cirkvi/  Viac informácii o živote v zbore tu: https://kralovany.ecavlos.sk/

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧