Loading...
Instagram Futbalnet

OZNAM - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 24.06.2020 08:30 do: 24.06.2020 15:00

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 24.06.2020 08:30 do: 24.06.2020 15:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stre...

Čítaj viac

ZASTAVME NÁSILIE AJ V ČASE IZOLÁCIE

  www.zastavmenasilie.gov.sk...

Čítaj viac

Zápis detí do Materskej školy Kraľovany na školský rok 2020/2021

sa uskutoční od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí, a to elektronickou formou alebo vyplnením prihlášky a zaslaním poštou na adresu materskej školy. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, je možné doložiť ho dodatočne. Podmienky prijatia: Do MŠ sa budú prijímať: - prednostne deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšili 5 rokov, - prednostne deti s odloženou povinn...

Čítaj viac

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 14.04.2020

POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo 14.04.2020...

Čítaj viac

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice č. OSS-490-6/2020-ŠO vydaného Mestom Ružomberok

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice" Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ Stavba A: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice“ UČS 01: Varín (mimo) - Štrba (mimo) - CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY...

Čítaj viac

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧