Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

piatok, 17 máj 2019

Návrh záverečného účtu obce Kraľovany za rok 2018...

Čítaj viac

Obec Kraľovany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019

utorok, 30 apríl 2019

Obec Kraľovany v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o ...

Čítaj viac

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s.

pondelok, 29 apríl 2019

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s....

Čítaj viac

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 04/2019

sobota, 30 marec 2019

POZVÁNKA Podľa §-u 12 odst.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 o 18:00 hod. v zasadačke Obe...

Čítaj viac

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

sobota, 30 marec 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. Informácie pre voliča Oznámenie o čase a mieste konania volieb Emailová adresa dňa doručovanie oznámenia o de...

Čítaj viac

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧