Loading...
Instagram Futbalnet Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

OZNAM - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na deň 18.02.2021 v čase od: 08:00 do: 15:30

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 18.02.2021 08:00 do 18.02.2021 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stred...

Čítaj viac

OZNAM - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na deň 12.02.2021 v čase od: 07:45 do: 15:15

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 12.02.2021 07:45 do: 12.02.2021 15:15 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stre...

Čítaj viac

Oznamovacia povinnosť - daň z nehnuteľností, daň za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, poplatok za TKO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zda...

Čítaj viac

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces. Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučn...

Čítaj viac

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 link na najčastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq Otázky a odpovede k SODB: ...

Čítaj viac

OZNAM - POZOR ZMENA! Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na deň 21.01.2021 v čase od: 08:00 do: 15:30

AKTUALIZOVANÉ: 05.01.2021 Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 21.01.2021 08:00 do: 21.01.2021 15:30 NEBUDE prerušená distribúcia elektriny. Pôvodný oznam: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/...

Čítaj viac

Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie COVID-19

Ako prebieha testovanie?   jednotlivé kroky ktoré absolvujete Krok 1. REGISTRÁCIA Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo. Krok 2. TESTOVANIE Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu. Krok 3. VYHODNOTENIE TESTU Po uskutočnen...

Čítaj viac

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧