Loading...
Instagram Sme Futbalnet

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“

štvrtok, 23 máj 2019

Oznámenie_PUM_ŽSK_10.5.2019 Príloha 1 Prehlady_MCHU_k_31_12_2018 mapa_250_18_4_2019 ...

Čítaj viac

Všeobecne záväzné nariadenie – návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

štvrtok, 23 máj 2019

Všeobecne záväzné nariadenie – návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany...

Čítaj viac

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

piatok, 17 máj 2019

Návrh záverečného účtu obce Kraľovany za rok 2018...

Čítaj viac

Obec Kraľovany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Kraľovanoch s nástupom od 01. 07. 2019

utorok, 30 apríl 2019

Obec Kraľovany v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o ...

Čítaj viac

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s.

pondelok, 29 apríl 2019

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s....

Čítaj viac

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧