Loading...
Instagram Futbalnet

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1) ...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020, KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020, KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020, KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 1)...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – č. 2/2020 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – č. 2/2020 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – č. 2/2020 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2020 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 - Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Kraľovany...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2020 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - Príloha č.1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - Príloha č.2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany číslo 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – Č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH

VZN Č. 6/2019 KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAĽOVANY Č. 2/2012, Č. 2/2017 A Č. 1/2018 O MIESTNYCH DANIACH

Všeobecne záväzné nariadenie – č.6/2019 - dodatok č. 2/2012, č. 2/2017 a č. 1/2018 o miestnych daniach Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 104g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013 (1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013. (2) Ak správca dane v zdaňovacom období roku 20...

Čítaj viac o VZN Č. 6/2019 KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAĽOVANY Č. 2/2012, Č. 2/2017 A Č. 1/2018 O MIESTNYCH DANIACH

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧