Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Ubytovacie a reštauračné služby

Staničná reštaurácia "DVOJKA" Kraľovany www.facebook.com/pohostinstvodvojka/ Penzión Rosnička komplexné služby ubytovania, stravovania, wellness a outdoor a indoor aktivít v údolí medzi pohoriami Malá Fatra a Veľká Fatra. Ponúkame 61 lôžok, reštauráciu, bar, kaviareň, biliard, stolný futbal, internetové pripojenie v celom areáli - wifi free, internetový kútik priamo na bare. www.penzion-rosnicka.sk Motorest Rieka K dispozícii je vám 120 miest na sedenie, 1...

Čítaj viac o Ubytovacie a reštauračné služby

Materská škola

Materská škola v Kraľovanoch bola zriadená v roku 1974. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 40 rokov sa v materskej škole vystriedalo veľa detí a aj niekoľko učiteliek.   V súčasnosti má materská škola jednu triedu a pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšení...

Čítaj viac o Materská škola

Spoločenské organizácie

Odbočka slovenskej ovocinárskej spoločnosti - bola v obci založená 29. februára 1948. Mala 16 zakladajúcich členov. Z ich činnosti je známa najmä ovocná škôlka, založená v roku 1949 v časti „Za lúkami“, kde bolo vysadených 300 ovocných stromkov. Jednotný roľnícky zväz bol v obci založený v roku 1949. Pokračovateľom sa neskôr stalo Spoločenstvo JHR. Mládežnícka organizácia pracovala v obci s rôznymi úspechmi, či už to bol Slovenský zväz mládeže, Česk...

Čítaj viac o Spoločenské organizácie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Kraľovany obhospodaruje revír o rozlohe necelých 1565 hektárov, nachádzajúci sa na rozhraní národných parkov Malá a Veľká Fatra, ktorých prirodzenou hranicou je rieka Váh s prítokom Oravy. Revír je veľmi hornatý a preto je jeho obhospodarovanie náročné, hlavne z hľadiska starostlivosti o zver. Poľovný revír je značne navštevovaný turistami počas celého roka, čo je dôsledkom jeho polohy v blízkosti spomenutých národných parkov. Ok...

Čítaj viac o Poľovnícke združenie

DHZ Kraľovany

V tomto roku 2015 náš Dobrovoľný hasičský zbor oslávil krásne jubileum 90. rokov, pri tejto príležitosti sa za pomoci našej obce, DHZ Kraľovany a okresného výboru Dolný Kubín uskutočnila okresná súťaž v hasičskom útoku. Pred 90 rokmi (1925) sa v Kraľovanoch založil Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý mal vtedy 21 členov. V tom istom roku obec zakúpila aj motorovú striekačku a vystavalo sa aj nove požiarne skladisko. O pár rokov neskôr 23. Apríla 1951 sa...

Čítaj viac o DHZ Kraľovany

Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo Kraľovany

Les vždy bol a stále je nemalým zdrojom obživy a príjmov mnohých Oravcov, preto si ho vážia, dbajú na to, aby lesa neubúdalo a nezhoršoval sa jeho stav a výmera.   V posledných rokoch sa pohľad na les postupne mení a pozerá sa naň ako na mimoriadne dôležitý faktor životných podmienok moderného človeka. Napomáha tomu starostlivosť o les, či už v minulosti, ale i súčasnosti.   V roku 1854 a následne v roku 1922 oravský komposesorát čiastočne ...

Čítaj viac o Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo Kraľovany

Stručná história a súčasnosť evanjelickej cirkvi

Za Thurzovcov sa stali Kraľovany evanjelickou obcou a do výstavby železnice všetci obyvatelia boli evanjelického vierovyznania. V ťažkých časoch protireformácie od roku 1686 patrili Kraľovany do matkocirkvi v Istebnom. V roku 1912 biskup Geduly doporučil v Kraľovanoch pristaviť i modlitebnicu. Veľká vzdialenosť do Istebného mala vplyv aj na snahy o odtrhnutie od tejto farnosti. Spolu s Párničanmi 23.9.1913 opustili konvent, na ktorom sa malo rozhodnúť o výstavbe fary v ...

Čítaj viac o Stručná história a súčasnosť evanjelickej cirkvi

Cintorín

Pôvodný cintorín v obci sa nachádzal na hornom konci pod Brezovom, vedľa pravej strany toku rieky Oravy. Výstavbou cesty na Oravu a neskôr (1871 - 1873) výstavbou Košicko- bohumínskej trate bol cintorín zrušený. Druhý pozemok pre cintorín bol vymeraný po pravej strane cesty na Oravu, oproti sútoku Oravy a Váhu. 31. 10. 1911 bol slávnostne otvorený a posvätený konseniorom Jánom Hroboňom z Istebného. Poslední zosnulí tu boli pochovaní v rokoch 1928 – 1929. V roku 19...

Čítaj viac o Cintorín

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧