Loading...
Instagram Futbalnet Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany

Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo

Les vždy bol a stále je nemalým zdrojom obživy a príjmov mnohých Oravcov, preto si ho vážia, dbajú na to, aby lesa neubúdalo a nezhoršoval sa jeho stav a výmera.   V posledných rokoch sa pohľad na les postupne mení a pozerá sa naň ako na mimoriadne dôležitý faktor životných podmienok moderného človeka. Napomáha tomu starostlivosť o les, či už v minulosti, ale i súčasnosti. V roku 1854 a následne v roku 1922 oravský komposesorát čiastočne predal...

Čítaj viac o Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo

Ubytovacie a reštauračné služby

* Penzión Rosnička komplexné služby ubytovania, stravovania, wellness a outdoor a indoor aktivít v údolí medzi pohoriami Malá Fatra a Veľká Fatra. Ponúkame 61 lôžok, reštauráciu, bar, kaviareň, biliard, stolný futbal, internetové pripojenie v celom areáli - wifi free, internetový kútik priamo na bare. www.penzion-rosnicka.sk * Motorest Rieka K dispozícii je vám 120 miest na sedenie, 100 miest na parkovanie, šikovný kolektív za pultom aj v kuchyni, terasa po...

Čítaj viac o Ubytovacie a reštauračné služby

Školstvo - Materská škola

Materská škola v Kraľovanoch bola zriadená v roku 1974. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 40 rokov sa v materskej škole vystriedalo veľa detí a aj niekoľko učiteliek. V súčasnosti má materská škola jednu triedu a pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením š...

Čítaj viac o Školstvo - Materská škola

Spoločenské organizácie

Odbočka slovenskej ovocinárskej spoločnosti - bola v obci založená 29. februára 1948. Mala 16 zakladajúcich členov. Z ich činnosti je známa najmä ovocná škôlka, založená v roku 1949 v časti „Za lúkami“, kde bolo vysadených 300 ovocných stromkov. Jednotný roľnícky zväz bol v obci založený v roku 1949. Pokračovateľom sa neskôr stalo Spoločenstvo JHR. Mládežnícka organizácia pracovala v obci s rôznymi úspechmi, či už to bol Slovenský zväz mládeže, Česk...

Čítaj viac o Spoločenské organizácie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Kraľovany obhospodaruje revír o rozlohe necelých 1565 hektárov, nachádzajúci sa na rozhraní národných parkov Malá a Veľká Fatra, ktorých prirodzenou hranicou je rieka Váh s prítokom Oravy. Revír je veľmi hornatý a preto je jeho obhospodarovanie náročné, hlavne z hľadiska starostlivosti o zver. Poľovný revír je značne navštevovaný turistami počas celého roka, čo je dôsledkom jeho polohy v blízkosti spomenutých národn...

Čítaj viac o Poľovnícke združenie

DHZ Kraľovany

DHZ KRAĽOVANY V tomto roku 2015 náš Dobrovoľný hasičský zbor oslávil krásne jubileum 90. rokov, pri tejto príležitosti sa za pomoci našej obce, DHZ Kraľovany a okresného výboru Dolný Kubín uskutočnila okresná súťaž v hasičskom útoku. Aby sme nepredbiehali vráťme sa troška do Pred 90 rokmi (1925) sa v Kraľovanoch založil Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý mal vtedy 21 členov. V tom istom roku obec zakúpila aj motorovú striekačku a vystaval...

Čítaj viac o DHZ Kraľovany

Nárečie Kraľovian si zachovalo nielen najstaršie jazykové osobitnosti charakteristické pre stredné Slovensko, ale aj napriek istej geografickej odlúčenosti od ostatných obcí dolnej Oravy si udržali najvýraznejšie dolnooravské znaky. Jedným z hlavných prvkov kultúrno - osvetovej činnosti v obci sa po vojne stalo kino. Bola upravená miestnosť bývalej tanečnej sály, postavená premietacia kabína a z Vrútok bol zakúpený 32 milimetrový premietací prístroj. Zásluhu na ...

Čítaj viac o

Stručná história a súčasnosť evanjelickej cirkvi

Za Thurzovcov sa stali Kraľovany evanjelickou obcou a do výstavby železnice všetci obyvatelia boli evanjelického vierovyznania. V ťažkých časoch protireformácie od roku 1686 patrili Kraľovany do matkocirkvi v Istebnom. V roku 1912 biskup Geduly doporučil v Kraľovanoch pristaviť i modlitebnicu. Veľká vzdialenosť do Istebného mala vplyv aj na snahy o odtrhnutie od tejto farnosti. Spolu s Párničanmi 23.9.1913 opustili konvent, na ktorom sa malo rozhodnúť o výstavbe fary v ...

Čítaj viac o Stručná história a súčasnosť evanjelickej cirkvi

Cintorín

Pôvodný cintorín v obci sa nachádzal na hornom konci pod Brezovom, vedľa pravej strany toku rieky Oravy. Výstavbou cesty na Oravu a neskôr (1871 - 1873) výstavbou Košicko- bohumínskej trate bol cintorín zrušený. Druhý pozemok pre cintorín bol vymeraný po pravej strane cesty na Oravu, oproti sútoku Oravy a Váhu. 31. 10. 1911 bol slávnostne otvorený a posvätený konseniorom Jánom Hroboňom z Istebného. Poslední zosnulí tu boli pochovaní v rokoch 1928 – 1929. V roku 19...

Čítaj viac o Cintorín

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧