Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 h Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022


Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧