Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany

streda, 20 február 2019

Služba SMS a E-MAIL hlásenia pre občanov našej obce – stačí sa zaregistrovať priamo na obecnom úrade alebo cez tento formulár.

* Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS rozhlasu, nebude poskytnuté tretím osobám!
* týmto udeľujem súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. &sect 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov (ďalej len zákon), ktoré som dobrovoľne poskytol / poskytla za účelom zasielania hlásení obecného úradu Kraľovany.

Služba SMS a E-MAIL hlásenia pre občanov našej obce je vytvorený za účelmi:

  • ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov
  • vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov obce/ mesta v oblasti kultúry, osvety, umeleckej činnosti, kultúry a športu
  • zasielania informácií so života samosprávy

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧