Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Wifi pre Teba – Obec Kraľovany

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Kraľovany, Kraľovany 186, 027 51 Kraľovany

Názov projektu:

Wifi pre Teba – Obec Kraľovany

ITMS2014+:

NFP311070W532

Miesto realizácie projektu:

Obec Kraľovany

Výšku poskytnutého NFP:

11 398,86 €

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní WIFI externých a interných prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Kraľovany k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Umiestnenie externých a interných prístupových bodov je na uvedených miestach:

 • Kraľovany športový areál:
  • Bod 1: Access point AP1in: Polyfunkčný spolkový dom Kraľovany
  • Bod 2: Access point AP1out: Multifunkčné ihrisko
  • Bod 3: Access point AP2out: Futbalové ihrisko
  • Bod 4: Access point AP3out: Altánky pri ihrisku
 • Kraľovany okolie OcÚ:
  • Bod 5: Access point AP2in: Obecný úrad Kraľovany
  • Bod 6: Access point AP3in: Kultúrny dom Kraľovany
  • Bod 7: Access point AP4out: Autobusová zastávka pri obecnom úrade
  • Bod 8: Access point AP5out: Parkovisko pred železničnou stanicou
 • Kraľovany časť Rieka:
  • Bod 9: Access point AP6out: Parkovisko a sociálna budova Kraľovany-Rieka

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt zrealizovaný.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧