Loading...
Instagram Futbalnet

Ubytovňa Kraľovany - Rieka

Viac info: rieka@obeckralovany.sk

Súčasnosť obce Kraľovany

Kraľovany sú dôležitým dopravným uzlom pre cestnú ako aj pre železničnú dopravu a aj vstupnou bránou do oravského regiónu.

Ku obci Kraľovany patrí aj časť Rieka, kde sa nachádza jazero, ktoré je vyhľadávané množstvom domácich a už aj zahraničných turistov.

 

Obec tu vlastní ubytovňu, ktorá momentálne nie je naplno využívaná. Hlavným cieľom  je rozprúdiť v tejto lokalite cestovný ruch a tým aj podporiť využitie spomínanej ubytovne.

 

Tak ako každá obec na Slovensku aj Kraľovany zápasia s nedostatkom finančných zdrojov. Preto samospráva obce hľadá rôzne zdroje financovania . Obec má v pláne dokončiť kanalizáciu, prostredníctvom projektov z EÚ by obec chcela zabezpečiť zateplenie miestnej Materskej školy ako aj kompletnú rekonštrukciu osvetlenia.

V posledných rokoch dochádza k znižovaniu počtu obyvateľov. Na prilákanie mladých rodín do obce sa plánuje realizácia nového územného plánu obce, ktorým by sa mala začať realizovať výstavba nových rodinných bytov.

Obec čaká na schválenie konečnej varianty diaľnice Turany – Hubová, kde nastávajú rôzne prieťahy. No nielen trasa diaľnice ale aj stav miestnej komunikácie je ďalším bodom, ktorým je potrebné sa zaoberať.

V súčasnosti sa obec snaží bojovať  proti čiernym skládkam odpadu, čo je ďalší spoločný problém miest a obcí Slovenska. V obci sú pristavené kontajnery na odpad, no mnohí ďalej vysýpajú smeti tam, kde sa im to páči.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧