Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 h Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Ubytovňa Kraľovany - Rieka

Viac info: rieka@obeckralovany.sk

Súčasnosť obce Kraľovany

Kraľovany sú dôležitým dopravným uzlom pre cestnú ako aj pre železničnú dopravu a aj vstupnou bránou do oravského regiónu.

Tak ako každá obec na Slovensku aj Kraľovany zápasia s nedostatkom finančných zdrojov. Preto samospráva obce hľadá rôzne zdroje financovania. Obec má v pláne dokončiť kanalizáciu, prostredníctvom projektov z EÚ by obec chcela zabezpečiť zateplenie miestnej Materskej školy ako aj kompletnú rekonštrukciu osvetlenia.

V posledných rokoch dochádza k znižovaniu počtu obyvateľov. Na prilákanie mladých rodín do obce sa plánuje realizácia nového územného plánu obce, ktorým by sa mala začať realizovať výstavba nových rodinných bytov.

Obec čaká na schválenie konečnej varianty diaľnice Turany – Hubová, kde nastávajú rôzne prieťahy. No nielen trasa diaľnice ale aj stav miestnej komunikácie je ďalším bodom, ktorým je potrebné sa zaoberať.

V súčasnosti sa obec snaží bojovať  proti čiernym skládkam odpadu, čo je ďalší spoločný problém miest a obcí Slovenska. V obci sú pristavené kontajnery na odpad, no mnohí ďalej vysýpajú smeti tam, kde sa im to páči.

 

Ku obci patrí aj časť Kraľovany-Rieka, kde sa nachádza zatopený lom - jazero. Obec v blízkosti vlastní ubytovňu - viac informácii tu.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧