Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kraľovany a konštatovala, že návrh vychádza z historického pečatného symbolu obce, ktorý vhodne heraldizuje, čím vzniká historický verný, heraldický správny a výtvarne pôsobivý obecný erb. Komisia ho jednomyseľne odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky

Erb Kraľovian v modrom štíte na zlatej plti stojaci dvaja privrátení striebroodetí pltníci v strieborných klobúkoch, držiaci zlaté ponorené veslá. Komentár: Jedno zo vzácnych pripomenutí pltníckych tradícií presne podľa pečatných predlôh z 18. a 19. storočia. Dátum prijatia: 27.11.2007 Číslo uznesenia: OZ – 4/2007 Signatúra HR SR: K-281/2007 Autori: Ladislav Vrtel, Tomáš Brúder   zdroj: ives.minv.sk/heraldreg, ives.minv.sk/heraldreg/wp_detail.aspx?ID=1247

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧