Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

DHZ Kraľovany

V tomto roku 2015 náš Dobrovoľný hasičský zbor oslávil krásne jubileum 90. rokov, pri tejto príležitosti sa za pomoci našej obce, DHZ Kraľovany a okresného výboru Dolný Kubín uskutočnila okresná súťaž v hasičskom útoku. Pred 90 rokmi (1925) sa v Kraľovanoch založil Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý mal vtedy 21 členov. V tom istom roku obec zakúpila aj motorovú striekačku a vystavalo sa aj nove požiarne skladisko. O pár rokov neskôr 23. Apríla 1951 sa začala stavať aj požiarna zbrojnica, ktorá bola dokončená ešte v tom istom týždni. Požiarna zbrojnica mala dve miestnosti. Jedna bola určená na spolkovú činnosť a druhá pre uskladnenie požiarnej techniky. V roku 1977 sa začalo s výstavbou novej požiarnej stanice. V týchto rokoch mala Dobrovoľný hasičský spolok cca 35 členov, medzi ktorých sa radili aj týto naši občania - Ján Had, Dušan Had, Vladimír Kubinda, Dušan Calík, Michal Lang, Spišiak a ešte mnohý ďalší.

 

V roku 1989 našich starších členov vystriedala mladšia generácia dobrovoľných hasičov, avšak pod stálym vedením predsedu DHZ Dušana Hada a veliteľa DHZ Jána Calíka. V hasičskom družstve, ktoré našu dedinu reprezentovalo na rôznych súťažiach, boli vedení František Dibák, Ľubomír Lang, Milan Lang, Ján Had, Ján Valent, Miroslav Had, Radoslav Podolák, Igor Macák , Róbert Had, Kraovanský, Užek.... Mužské družstvo sa umiestňovalo väčšinou v stredných a popredných miestach . V roku 1995 náš spolok oslavoval 70. rokov od založenia. O rok neskôr sa v našej obci konala okresná súťaž, na ktorej sa naše mužstvo umiestnilo na krásnom treťom mieste. V súťažnej disciplíne mužstvo prestalo fungovať v roku 2000, avšak DHZ pokračovalo a pomáhalo v obci.

 

V roku 2009 sa mládež spolu so staršími členmi rozhodli v súťažiach pokračovať a založili sa hneď dve družstvá. Nastali aj zmeny v vyšších funkciách, kde predsedom DHZ bol Miroslav Babušiak, veliteľom Vendelín Chovanec.

 

V roku 2011 obec zakúpila aj keď staršiu na krásnu hasičskú karosu a nové vybavenie pre dobrovoľných hasičov.

 

Do hasičského zboru pribudli nový členovia a v mužskom družstve boli: Juraj Gróf, Branislav Plž, Boris Mlynarčík, Roman Kušnierik, Michal Kušnierik, Peter Lepeta, Matej Palovič, Ján Ševčík. V ženskom družstve boli tieto členky Zuzana Podbrežná, Mária Lovásová, Petra Pĺžová, Lenka Lepetová, Katarína Schmidtova, Lucia Mešková a Ivana Martinkovičová.

 

Naši dobrovoľníci sa zúčastňujú na rôznych akciách. Každoročne mávajú výročnú schôdzu, chodia do Materskej školy v obci urobiť krátku no účelovú prednášku a ukážku hasičskej techniky. Zúčastňujú sa na rôznych brigádach či už pre obec alebo urbár. V roku 2011 sa zúčastnili okresnej súťaže v Dlhej nad Oravou, kde sa naše ženské družstvo umiestnilo na krásnom treťom mieste. Z rôznych súťaží si už doniesli krásne druhé a tretie miesta. V individuálnych súťažiach sa umiestnili Katarína Schmidtová na 2. mieste a Lenka Lepetová na dvoch prvých miestach. Mužské družstvo sa prevažne umiestňuje v stredných priečkach.

 

V roku 2013 sa taktiež u nás v obci uskutočnila okresná hasičská súťaž, avšak ani jedno s našich družstiev nebolo úspešné.

 

A takto sme sa teda dostali už k roku 2015, kde náš DHZ má 45 členov. Predsedom DHZ je Miroslav Babušiak, veliteľmi sú Lenka Lepetová a Branislav Plž, ktorý v roku 2014 absolvovali 3-dňové školenie v Námestove a ukončili úspešne písomnú aj ústnu časť skúšok.

 

Tajomníkom DHZ je Ján Had, ktorý aj trénuje naše družstvá. V mužskom družstve sú Peter Lepeta, Matúš Ondrejka, Pavol Raffaj, Ján Humenný, Róbert Had, Tomáš Grof, Ján Valent, Dominik Chmara, Matej Palovič, Ľuboš Palovič. V ženskom družstve Mária Lovásová, Katarína Schmidtova, Patrícia Meškova, Lucia Mešková, Lucia Kalanková, Petra Plžová, Diana Grófová, Michaela Chmárová.

 

V júni 2015 sa v obci uskutočnila už vyššie spomínaná okresná súťaž na oslavu 90. rokov založenia nášho hasičského zboru. Zišli sa u nás družstvá s Oravy v počte 35 družstiev. Počas celého dňa vládla pohoda a spokojnosť na všetkých stranách. Začiatok sa viedol v príhovoroch od predsedov DHZ a starostu obce Kraľovany. Súťaž prebiehala podľa predpisov DHZ. Naše družstvá sa snažili, avšak ani jedno sa neumiestnilo na stupienkoch víťazov. Naše ženské družstvo sa umiestnilo na peknom štvrtom mieste. V najbližšom čase by sa mala rozšíriť hasičská technika nášho zboru o novú hasičskú mašinu a hasičské príslušenstvo.

 

Nič iné nám nezostáva len popriať našim dobrovoľným hasičom veľa zdaru a šťastia v ďalších rokoch fungovania.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧